— ALGEMENE VOORWAARDEN —

-Een consult, dat door Food for Balance in overleg met de cliënt is ingepland, is tot 48 uur voor aanvang per email of telefoon te annuleren. Hierna 
worden de kosten van het consult voor 100% in rekening gebracht.

-Voorafgaand aan het intake-gesprek wordt er door de cliënt een eetdagboek bijgehouden en een info-formulier ingevuld. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze informatie. Op basis hiervan kan een voedingsadvies op een verantwoorde manier gegeven worden. Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit aan Food for Balance door te geven.

-Bij Food for Balance worden geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel wordt altijd eerst een bezoek aan de huisarts geadviseerd. Bent u reeds onder behandeling bij een arts, specialist, therapeut enz. dan is het raadzaam eerst advies te vragen aan uw behandelaar voordat u een afspraak maakt.

-Persoonlijke en/of medische gegevens zullen nooit zonder schriftelijke toestemming van cliënt aan derden worden verstrekt.

-De cliënt maakt uit vrije wil gebruik van de diensten van Food for Balance. Food for Balance kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, welke ook, die uit de consults/voedingsadviezen voortvloeien.

-De betaling wordt na afloop van een consult contant voldaan. De prijzen zijn inclusief BTW. Food for balance is niet aangesloten bij een overkoepelende organisatie waardoor de kosten niet te declareren zijn bij uw zorgverzekeraar.

-De algemene voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door Food for Balance te allen tijde gewijzigd worden.